ИГУМ

איגוד מורים עולים (איגום) הינה רשת לחינוך התפתחותי לגיל הרך. היא מורכבת ממרכזים חינוכיים הכוללים: מעון, גן, צהרון, מרכז למידה, חוגים ומסלולים ייחודיים כגון ביה"ס לאמנות, תיאטרון מוסיקלי, שעורי מחשבים ועוד. הלמידה מתבצעת בשתי שפות: עברית ורוסית. מטרתנו היא לחנך ילדים החושבים בצורה עצמאית, יצירתית ו"מחוץ לקופסה", היודעים לאתר קשרים בין תופעות שונות, וללמד את הילדים ללמוד ולרכוש ידע, תוך שמירה על מקומה של המסורת היהודית והקניית ערכים תרבותיים של חברה דמוקרטית. רשת איגום נוסדה בשנת 1992. כיום איגום מפעילה מרכזים חינוכיים ב-12 רשויות ברחבי הארץ, בהם לומדים למעלה מ-3000 ילדים, ומועסקים כ- 350 עובדים. גני הילדים של איגום מוכרים ועובדים תחת פיקוח של משרד החינוך ובהתאם לתוכניות המשרד.