איגוד  מוריםעולים – איגום נוסד ב-1992 בידי קבוצה של מורים שעלו ממדינות חבר העמים. המורים זיהו את צרכי החינוך המיוחדים של קהילת העולים מברית-המועצות לשעבר ושמו להם למטרה לגשר בין מאפייני התרבות של משפחות המוצא, צרכי הילדים העולים ומערכת החינוך הממלכתית בישראל.

העמותה  שמה לה למטרה,  לסייע לילדים ולהוריהם להצליח בהתמודדות הקשה במכשולים ובבעיות הרבות המלוות את תהליכי גידולו של ילד בארץ חדשה.

היום פועלת המערכת החינוכית הארצית של איגום  ב-10 רשויות ומפעילה 20 מרכזים חינוכיים בהם לומדים למעלה מ-3,500 ילדים. במסגרת העמותה מועסקים יותר מ350  עובדים.

המציאות: צרכי חינוך מיוחדים של קהילת עולים

הילדים ומשפחות העולים נאלצים להתמודד בשורה של קשיים המיוחדים לקבוצה זו.

אתגרים בתחום החברתי-חינוכי:

 1. אינטגרציה בחברה – ילדים ממשפחות עולים גדלים ללא זיקה מספקת לחברה, לרקע ולהיסטוריה התרבותית של הארץ. המשפחה איננה יכולה להוות להם מקור תמיכה הולם; ההורים העולים עצמם אינם משולבים די הצורך בחברה הישראלית ואין לילדים מנגנון המסוגל לסייע בהשתלבותם החברתית והתרבותית.
 2. מִלכּוּד לשוני – ילדי עולים גדלים בתוך סביבה דו-לשונית, ולעיתים קרובות כל אחת מהשפות שבשימושם הנה לוקה בחסר.  להורים דוברי רוסית קיימת מוטיבציה ודרישה שילדיהם ירכשו את השפה הרוסית. מחקרים מראים ששליטה מרבית בשפת האם מאפשרת בעתיד שימוש בשתי שפות והנה אחד הכלים היעילים לפיתוח יכולות קוגניטיביות וקומוניקטיביות. ואולם, אין לרשותם מסגרת שתוכל לספק חינוך דו-לשוני ראוי ושילוב נכון ובונה בין הקניית השפות בגיל הרך.
 3.  פער ציפיות – ישנו  חוסר התאמה ופער ברור בין ציפיות של ההורים לבין המציאות במערכות הקיימות מבחינה חינוכית כוללת. תפיסת הלימוד הנהוגה  במערכת החינוך לגיל הרך אינה בנויה להקנות לילד כישורים קוגניטיביים לימודיים.לדעת ההורים, המתבססת על מסורת הלימוד בבריה"מ, על החינוך להתחיל בגיל מוקדם. ולחשוף את הילד לתכני לימוד, משמעת,ותרגול.

אתגרים בתחום הסוציאלי:

 1. בעיית הורים עובדים – הורים רבים נדרשים לעבוד יום שלם או במשמרות, בעוד שהרשתות הקיימות עובדות על פי רוב עד 13.30 ואינן מספקות מענה למצוקה זו. קל וחומר כשמדובר במשפחות חד-הוריות ששיעורן גבוה במיוחד בקרב עולים.
 2. גני פרטיים יקרים – הפתרונות הקיימים לבעיה דלעיל (גני פרטיים וצהרונים) הנם יקרים, מה שמונע מהורים רבים למצוא פתרונות תעסוקה הולמים מחד גיסא, ומאידך גיסא מונע מילדים מלהשתלב ולהתחנך במסגרות חינוכיות בגילאי הטרום-חובה.  
 1. סביבה חברתית בעייתית – ילדים רבים גדלים בשכונות חלשות מבחינה סוציו-אקונומית, ומכאן נובע הצורך להעניק לילד סביבה חינוכית מגוננת בשעות הארוכות שהוריו לא נמצאים והוא חשוף לגירויי סביבה קשה ובעיתית. גן ילדים משחק תפקיד  מרכזי בעשייה זו.
 1. תעסוקת עובדי חינוך עולים – לרבים מהם, בעלי ותק וניסיון רב בעבודה חינוכית, לא הייתה אפשרות אחרת להיקלט במערכות החינוכיות הקיימות.

הפתרונות הקיימים ברשת איגום

באמצעות הפעלתם של מרכזים חינוכיים, הכוללים  פעוטונים, גני ילדים, צהרונים ומרכזי למידה, רשת איגום מספקת פתרונות לסוגיות שנמנו לעיל, במישורים הבאים:

פתרונות בתחום חברתי-חינוכי:

 1. שילוב  של ילדים ממשפחות עולים והחברה הישראלית.– הקניית חינוך בשיטה היוצרת התאמה בין עולמו של הילד ממשפחת העולים מזה לבין עולם התכנים היהודי-ישראלי  על בסיס תוכנית משרד החינוך מזה – כל זאת באמצעות תוכנית חינוכית המבוססת על משנתו ההיסטורית-תרבותית של הפסיכולוג הנודע לב ויגוצקי.
 2. חינוך ללא הלם תרבותי בקליטת ילדים עולים חדשים – מתאפשר בזכות השימוש במתודיקה מיוחדת המשלבת את שפת אמו של הילד ובנייה של קשר בין תרבות המוצא של הילד לבין התרבות הישראלית.
 3.  שילוב  של הורים עולים בעשייה חינוכית  –  נעשית באמצעות השתלבותם של הורים בתוכניות החינוכיות של מרכזי החינוך של הרשת: השתלבות זו מהווה מרכיב מרכזי פעיל.  
 4. מענה לציפיות ההורים - באמצעות מתן חינוך שיטתי, רב-תחומי ומקיף לילדים בגיל הרך.
 5. פתרון למצוקת המחסור בגנים - במקומות רבים, המרכזים שלנו מספקים מענה על מצוקת המחסור בגנים תוך שהם נותנים חינוך בקבוצות גן בגודל ובתנאים המתאימים לגיל ההתפתחות של הילדים.
 6. דו-לשוניות ככלי התפתחותי - התמודדות עם הבעיה הלשונית בעזרת שיטה המבוססת על מחקרים וניסיון מוצלח רב-שנים, המעניקה לילד שליטה מרבית בשתי שפות, דבר שמאפשר לילד להתפתח ולפתח טוב יותר את יכולותיו בכל התחומים, ובפרט בתחום הפונקציות הקומוניקטיביות – זאת על מנת שדו-לשוניותו של הילד תקדם אותו בלימודים ובחיים ולא תפריע לו.
 7. חינוך רב-תחומי בסביבה חינוכית תומכת הניתן בהתאם לצרכיו של הילד, באמצעים המשלבים פעילות משחקית, לפי קונצפציה פדגוגית המבוססת על משנתו של ויגוצקי בדבר חינוך התפתחותי מגיל אפס, משנָה שבּה הדגש ניתן לא על הידע הקיים בלבד כי אם על יכולת התפתחות במרחב התרבותי ממנו צומח הילד.

פתרונות בתחום הסוציאלי:

 1. 7.00 עד 19.00 - הגנים עובדים מ-7 בבוקר עד 7 בערב, דבר המהווה פתרון מעשי להורים עובדים, ובעיקר לאמהות עובדות.
 2. עלות סבירה – מרכזי החינוך עובדים לפי סטנדרטים של הגנים ה"יוקרתיים" ביותר במחירים המתאימים ליכולות של האוכלוסייה.
 3. חיזוק הסביבה – המרכזים החינוכיים של הרשת תורמים רבות לחיזוקן של השכונות החלשות שבהן הם פועלים.  הגנים פתוחים לכול דורש מהשכונה.
 4. העסקת מורים עולים – 90% מהמורים המועסקים ברשת הנם מורים עולים שלא השתלבו במערכת החינוך הכללית.