רישיונות ואישורים התאמה לתקנים של משרד החינוך

רשת גני הילדים איגום פועלת מתוקף הרישיון שניתן לה ע"י משרד החינוך לפתיחה והפעלה של גני ילדים (מס' הרישיון: 06494). כל אחד מגני הילדים שיש לו סמל מוסד, עונה על כל הדרישות המוצגות על ידי משרד החינוך.

רשימת האישורים והתעודות כוללת

 • אישור ממשרד הבריאות בדבר ההתאמה לתקנים ולדרישות לשמירה על חיי הילדים ובריאותם;
 • אישור על ידי יועץ תברואן
 • אישורים בדבר ההתאמה לכל דרישות הבטיחות: כפתור מצוקה וקשר עם שירות רפואי חירום, הכשרת כוח האדם בקורסים למתן עזרה רפואית ראשונה, אינטרקום ומערכת אזעקה פנימית, מערכת גאלי עשן וציוד כיבוי אש.

המבנה והחדרים

 • חללי מבנה בניינים פרטיים שהוכשרו בהתאם לדרשות הבטיחות;
 • קבלת אישור מהרשות המקומית\עירייה המותירה שימוש ביחידת מגורים לצורך הפעלתו של גן ילדים;
 • ציוד שיירכש לחדרים ולמגרשי משחקים חובה שיהיה מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.

צוות גן הילדים

 • מנהל גן הילדים, שמתפקידו לבצע ניהול כולל, מיון כוח אדם, קשר עם רשות מקומית וגופים אחרים, מיון וקבלה ילדים ועבודה עם הורים;
 • גננת מוסמכת האחראית על כל העבודה הפדגוגית על בסיס תוכנית של משרד החינוך;
 • מורים וצוות העשרה שמאשר עבודה עם ילדים בקבוצות קטנות ע"י גישת ויגוצקי.

 Удостоверения и сертификаты ИГУМа

תעודות ואישורים של רשת איגום 

 • אישור ניהול תקין מרשם העמותות.
 • אישור מוסד ציבורי על פי סעיף  46 א'.
 • רישיונות לגני ילדים על ידי משרד חינוך.
 • רישוי ופיקוח משרד חינוך.
 • אישור משרד הבריאות ותברואן. 
 • אישורים בדבר ההתאמה לכל דרישות הבטיחות.