הורים - השותפים והעמיתים העיקריים במערך החינוכי של איגום. המערכת נוסדה במטרה לסייע להורים עובדים המעוניינים להעניק לילדיהם חינוך איכותי החל מהגיל הצעיר ביותר.
הגישה המקיפה לחינוך בבית ובגן הילדים נוצרה הודות לשיתוף הפעולה מצד ההורים. ערבים משותפים, ייעץ של פדגוגים ופסיכולוגים, דיונים סביב מאפיינים האינדיבידואליים בהתפתחותו של כל ילד – כל אלה הופכים את ההורים לשותפים פעילים בתהליך ההתפתחות של ילדיהם. גן הילדים הוא ביתם השני של הילדים - אבל גם של הוריהם. ההורים של היום הנם בני הדור השני לגל העלייה הגדול מבריה"מ. הודות לתוכנית הלימודים הדו-לשונית החל מהגיל הרך, אנחנו לא רק משמרים את שפת אמם של הילדים אלא תורמים להידוק הקשרים בין הדרות במשפחה. מאידך, גן הילדים תורם לקירוב הילדים והוריהם למסורת היהודית ולתרבות הישראלית במלוא גיוונה. האינטראקציה בין ערכי התרבויות השונות הנה חלק אינטגראלי בתוכנית גני הילדים, וגם היא נעשית בסיועם של ההורים ותואמת את דרישותיהם התרבותיות וההשכלתיות.

רשויות מקומיות - גני הילדים של איגום נמצאים בערים שונות בארץ. מערכת איגום שואפת כל העת לפתח שיתופי פעולה עם העיריות בערים הללו. שיתוף הפעולה המוצלח והאפקטיבי ביותר נעשה כיום בעיר רחובות. המרכז לחינוך ההתפתחותי ברחובות, בהנהלתה של מנהלת אזור המרכז באיגום הגב' לנה מאירוביץ', נוטל חלק פעיל בחיי התרבות והחברה בעיר. רשויות העיר מעודדות את התפתחות המרכז. כך, למשל, בתמיכתם של מחלקת החינוך בעיריית רחובות ושל העומדת בראשה דר' אסתר הנדלר, בשנה הבאה ייפתח – לראשונה ברשת איגום – גן חובה עירוני.

משרד החינוך - שיתוף הפעולה בין משרד החינוך לבין הארגון שלנו נעשה במסגרת הדרישות הפורמאליות של התאמה לתקנים של משרד החינוך לגבי גני הילדים. איגום קיבלה רישיון ממשרד החינוך לפתיחתם ופיתוחם של גני ילדים. כל גן ילדים שיש לו רישיון מטעם משרד החינוך, תואם את כל הדרישות המוצבות בפני גני הילדים הפרטיים. מפקחים של משרד החינוך במקום הימצאם של גני הילדים, מבקרים בגנים ובודקים את התאמתם לדרישות המשרד. התוכניות בגני הילדים מתבססות על תוכניות משרד החינוך ומעשירות ומשלימות אותן באמצעות תכנים מיוחדים של חינוך התפתחותי ודו-לשוני.

רשתות חינוך בעולם - שיטה דומה של חינוך דו-לשוני נהוגה בגנים של "אגודת המחנכים וההורים דוברי הרוסית בברלין" (MITRA) אשר הציעה לנו שיתוף פעולה. האגודה הברלינאית הקימה אף היא רשת של גני ילדים דו-לשוניים, וניסיונה בפיתוח ילדים דו-לשוניים נלמד על ידינו. כמו כן מתגבשת תוכנית לשיתופי ניסיון בין שני הארגונים.

מוסדות אקדמיים בעולם - מערכת החינוך של איגום פיתחה שיטה של חינוך התפתחותי לילדים על בסיסי משנתו של לב ויגוטסקי. כיום משנה זו נלמדת, מתפתחת ומיושמת בארצות רבות בעולם. המרכז העולמי לפיתוח ולימוד של תיאורית ויגוטסקי הנו "המכון ע"ש ויגוטסקי" ליד האוניברסיטה למדעי הרוח במוסקבה, מוסד המנוהל על ידי נכדו של המדען הגדול, פרופ' ילנה קרבצובה.
מזה מספר שנים המכון ע"ש ויגוטסקי מקיים כנסים שנתיים בינלאומיים, סמינרים וקורסי קיץ. אנשי סגל ההוראה של איגום השתתפו כבר שלוש פעמים בפעילויות אלו .
לשיתוף הפעולה עם המכון ע"ש ויגוטסקי ישנם מספר היבטים. אנחנו יכולים להשתתף בתהליך פיתוחה של התיאוריה כבר היום, כי אנו נמנים עם אחת המערכות הגדולות בעולם המיישמות והמפתחות את משנתו של ויגוטסקי הלכה למעשה. אנחנו משתפים פעולה עם עמיתינו במטרה להרחיב את האינטראקציה בין תוכניות לימודים לגני הילדים הפועלים על פי משנתו של ויגוטסקי ברוסיה. אנחנו גם הצגנו בפניהם את תוכניתנו – תוכנית "פסגות". התוכניות הללו, שנוצרו בלא קשר זו עם זו, זהות מבחינת הבסיס התיאורטי אך שונות זו מזו מבחינת דרכי המימוש, דבר המקנה לחילופי ניסיון עניין וחשיבות רבים. המפגשים השנתיים במכון ע"ש ויגוטסקי מושכים מומחים בתחומי החינוך מארצות רבות – ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, שוודיה ושוויץ, יפן וארצות אחרות שבהן יש למשנתו של ויגודסקי חסידים וממשיכי דרך. המגעים הללו חשבים מאוד עבורנו על מנת לפתח את התפיסה והשיטה של החינוך התפתחותי.

השתלמויות ומוסדות הכשרה לעובדי הוראה - חלק מפעילותה הפדגוגית של מערכת החינוך של איגום הנו השתלמויות של עובדי הרשת. בתחום זה המערכת שלנו משתפת פעולה עם משרד החינוך, עם מכללות להכשרת עובדי הוראה, עם המכון לפסיכולוגיה בטיבעון, מכון לארץ-ישראל ביפו וגופים אחרים. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו להיות במרכז העניינים בכל הנוגע להתפתחויות בתחום החינוך לגיל הרך בישראל, ולהתאים לדרישות של משרד החינוך.

פרסומים והוצאות - המערכת של איגום משתפת פעלה עם הוצאות ספרים שונות, כגון מינוי על הירחון לילדים "ילד פלא". המתודיסטית הראשית של איגום דר' לנה רוטברג עורכת מדור לילדים בירחון זה. בכתב העת להורים "מאמא אינפו", אנחנו מפרסמים מאמרים שונים בנושאים פדגוגיים המעניינים את ההורים. ברשת הפייסבוק וה-Livejournal בקבוצות "גנים חכמים" מתפרסמים מאמרים הנידונים ע"י הורים ומומחים בתחום מדעי החינוך.