משרות פתוחות שלנו:

19.07.2020

  • מטפלות וסייעות בחיפה
  • גננות מוסמכות בפ"ת והוד השרון
  • מטפלות וסייעות בפ"ת

irah@e-goom.co.il   :לשלוח קורות חיים 

0545503302 :לפרטים