שתף ברשתות חברתיות


חוקרים צעירים

חוקרים צעירים

היום הכנו כוסות צבעוניים... חקרנו מה קורה למים, כשמכניסים לתוכם צבע ומערבבים. חקרנו כמו כן, מה קורה לכוסות צבעוניים, כאשר מכניסים לתוכם נייר מגבת ושני צבעים נפגשים.

חדשות